Har du mye stress i livet som påvirker dine matvaner og din helse?  

Mindfulness betyr oppmerksomt nærvær, og handler om å være mer til stede i øyeblikket. En erfaringsbasert metode som bevisstgjør dine vanemønstre, gi bedre selvinnsikt, økt velvære som bidrar til bedre helse og økt livskvalitet.

Mindfulness er en form for trening av  oppmerksomhetsmuskelen som hjelper deg til å være mer tilstede - her og nå.

Et kurs for deg som ønsker å:

 • Få bedre sanseopplevelse og økt matglede
 • Bevisstgjøre dine vanemønstre og få bedre selvinnsikt
 • Bli oppmerksom på dine stresstriggere og mestre stress

Gjennom oppmerksomt nærvær kommer du tettere på:

 • Hvordan stress påvirker dine matvaner og helse
 • Dine livsverdier og hva som er viktig for deg
 • Sammenhengen mellom tanker, følelser og stress

Med oppmerksomhetstrening få du verktøy for å håndtere og bevisstgjøre dine tanker og følelser på en god måte.

Hvorfor stressmestring og mindful eating?

Stress har en stor påvirkning på livskvaliteten, både fysisk og mentalt. Det å kunne stoppe opp et øyeblikk og være bevisst tilstede, vil utgjøre en stor forskjell på hvordan du har det. Kroppen skiller ikke mellom fysisk og mentalt stress og har en effekt på din helhetlige helsetilstand.

 • Svekker immunforsvaret, gir lav energi, søvnvansker og humørsvingninger. 
 • Utløser en del hormonelle tilstander i kroppen som også påvirker vår matvaner.
 • Aktiverer hormonet kortisol som påvirker blodsukker og sulttriggere som blir en medvirkende årsak til at du ikke går ned i vekt.
 • Påvirker fordøyelsessystemet som bidrar til nedsatt mattoleranse og dårligere næringsopptak.

Matstress er stress forbundet med flere prosessen relatert til mat.

 • Fra planlegging av måltider, innkjøp av mat, matvarevalg til et måltid. Stresset rundt disse prosessene er mye styrt av dine tanker og følelser rundt mat. 
 • Matvaner påvirkes av tidsklemma, sosialt press, mat interesse, trenddietter og livsstil.
 • Gitte eksterne "kostholdsregler" og "ekspertråd" som bidrar til at man blir kaloristyrt, emosjonelt styrt, klokkestyrt eller vektstyrt.

Mange av disse faktorene former og styrer dine matvaner som ofte resulterer i at vi velge raske og dårligere matløsninger. Dette stresset påvirker vårt spisemønster, men ved å bli mer bevisst ditt vanemønster, unngår du å bli ditt eget matpoliti som skaper dårlig samvittighet og øker stress. Du er unik, og ved å få bedre kontakt med hva som er ditt fysiske og mentale matbehov, vil det være enklere å kjenne på hva som er riktig for deg. 

Dette stresset kan være tegn på at du har andre stresspunkter i livet ditt. Ved å lære teknikker for å redusere og mestre dette stresset, vil du kunne håndtere ditt totale stress på en god måte.

Mindful eating handler om å lytter bedre til kroppens signaler og være tilstede med sansene. Gjennom mindful eating blir du mer bevisst på hvorfor vi spiser, hva vi spiser og hvordan vi spiser. Ved å spise med oppmerksomt nærvær, vil du får ro til å bruke dine sanser på en ny måte som bedrer dine sanseopplevelser og gir økt matglede.

Vil du komme i kontakt med dine stresstriggere og redusere matstress? 

Onlinekurs 1-1 veiledning: "Bedre matvaner med stressreduksjon".

Stresser du du mindre, spiser du bedre som bidrar til økt livskvalitet! 

Kurset er digitalt med videoveiledning. Kurset er modubasert og går over 3 ganger, med 1 uke mellom hver veiledning. 

Hva kan du forvente å lærer på kurset?  

 • Dette er et kurs hvor dine utfordringer er grunnlaget for tilrettelegging av øvelser og refleksjonsoppgaver. 
 • Du får en kombinasjon av teori og øvelser på hver modul, men læring og resultater vil komme gjennom egen mindfulness-praksis.
 • Etter hver modul vil du få hjemmeoppgaver som består av lydfiler med mindfulness-øvelser og refleksjonsoppgaver du skal gjøre til neste modul. For å få mest utbytte av kurset, er det viktig at du gjør hjemmeoppgavene mellom hver veiledning. 

Innhold hver modul 

Modul 1 - Mindfulness og tilstedeværelse

 • Her vil du lære teknikker for å være mer tilstede i livet ditt og håndtere ditt stress. På kurset får du gode verktøy for å redusere fysisk, følelsesmessig og mentalt stress. Med mindful oppmerksomhetstrening vil du gode nærværsøvelser for å møte utfordringer med større imøtekommenhet og aksept. 

Modul 2 - Mindful eating

 • Mindful eating, det å være tilstede når vi spiser. Bevisstgjøringen av hvorfor vi spiser, maten vi spiser, hvordan vi spiser har en stor påvirkning på vår fysiske og mentale helse. Autopiloten styrer mye av våre handlinger og tanker, og Mindful eating teknikker vil bidra til å bryte dette mønsteret slik at du blir mer til stede med maten og måltidet. Dette vil bidra til bedre sanseopplevelse for økt matglede. 

Modul 3 - Kostholdsvaner og sultmekanismer

 • Lære om sammenhengen mellom kroppens behov for næringsstoffer og det mentale behov for belønning.  Vi ser på våre sultmekanismer og triggere som bidrar til hvorfor du stadig sprekker og går tilbake til gamle kostholdsvaner. Her går vi nærmere inn på hvordan dine tanker og følelser påvirker dine kostholdsvaner og hvordan takle disse utfordringene.

Pris: 2.250. 3 timer modulbasert. I time er 60 minutter. Kurset krever ingen forkunnskaper i mindfulness. 

Når du sender inn din bestilling, kontakter jeg deg på mail for nærmere avtale om kursstart og du får en bekreftelse med betalingsforespørsel fra VIPPS Holistisk Kosthold.